block

block
{blɔk}
I. 1. пън
голям къс, буца, блок (кaменен и пр.)
2. дръвник, ешафод
3. калъп, форма, калъп за изработване на перуки/шапки
4. скрипец
5. голяма сграда, блок
6. група огради, блок, квартал
aм. разстоянието между две пресечки
7. прен. коравосърдечен човек, дръвник, пън, тъпак
8. пречка, преграда
9. запутване, задръстване (на тръба, канал и пр.), спиране/задръстване на улично/жп движение
10. мед. запушване, блокиране
11. група еднородни предмети, серия (билети, мирки, акции и пр.), цялостно количество/бройка
12. жп. сектор, блок
13. подиум, от който се извършва продажбата при търг
14. печ. дървена форма
15. блокче от дърво/метал
рl детски кубчета за игра
II. 1. спирам
2. задръствам, препречвам, преграждам, блокирам
to BLOCK the line жп. затварям линията
3. запирам, запъвам (колело и пр.)
4. спирам гласуването/приемането на (законопроект и пр.)
5. печ. отпечатвам релефни букви и пр. на корицата на книга, слагам букви на калъп
6. фасонирам (шапка)
7. сп. блокирам (противник), крикет спирам (топката)
8. фин. блокирам (суми)
block in набелязвам в общ план, скицирам, затварям, запирам
block out block in, задрасквам, изличавам (пасаж и пр. при цензура), блокирам (суми, валута, авоари), закривам, скривам от погледа
block up задръствам, запрецвам, затварям, запирам, зазиждам (врата, прозорец)
* * *
{blъk} n 1. пън; голям къс, буца, блок (кaменен и пр.); 2. дръв(2) v 1. спирам; 2. задръствам, препречвам, преграждам, блок
* * *
спирам; скрипец; пречка; преграждам; предотвратявам; препречвам; блок; бариера; блокирам; блокиране; пън; дръвник; калъп; квартал;
* * *
1. 1 блокче от дърво/метал 2. 1 група еднородни предмети, серия (билети, мирки, акции и пр.), цялостно количество/бройка 3. 1 жп. сектор, блок 4. 1 печ. дървена форма 5. 1 подиум, от който се извършва продажбата при търг 6. aм. разстоянието между две пресечки 7. block in набелязвам в общ план, скицирам, затварям, запирам 8. block out block in, задрасквам, изличавам (пасаж и пр. при цензура), блокирам (суми, валута, авоари), закривам, скривам от погледа 9. block up задръствам, запрецвам, затварям, запирам, зазиждам (врата, прозорец) 10. i. пън 11. ii. спирам 12. pl детски кубчета за игра 13. to block the line жп. затварям линията 14. голям къс, буца, блок (кaменен и пр.) 15. голяма сграда, блок 16. група огради, блок, квартал 17. дръвник, ешафод 18. задръствам, препречвам, преграждам, блокирам 19. запирам, запъвам (колело и пр.) 20. запутване, задръстване (на тръба, канал и пр.), спиране/задръстване на улично/жп движение 21. калъп, форма, калъп за изработване на перуки/шапки 22. мед. запушване, блокиране 23. печ. отпечатвам релефни букви и пр. на корицата на книга, слагам букви на калъп 24. прен. коравосърдечен човек, дръвник, пън, тъпак 25. пречка, преграда 26. скрипец 27. сп. блокирам (противник), крикет спирам (топката) 28. спирам гласуването/приемането на (законопроект и пр.) 29. фасонирам (шапка) 30. фин. блокирам (суми)
* * *
block[blɔk] I. n 1. блок; група сгради; квартал, блок, сградите между пресечките на четири улици; ам. разстоянието между две пресечки; he lives two \blocks from us живее през две улици от нас; in \block накуп, наведнъж, изцяло, на едро; 2. каменен блок; грамада (скала); 3. пън; a mounting-(horse) \block пън или камък, от който се качват на кон; a stumbling \block спънка, пречка, препятствие; 4. дръвник; ешафод; chopping \block дръвник (за сечене на дърва); to put o.'s head on the \block залагам репутацията си, поемам голям риск; to perish on the \block загивам на ешафода; to put s.th. on the \block предлагам за продажба, разигравам на търг; to get off the (starting) \blocks, to get out of the \blocks 1) успявам в начинание въпреки трудностите; постигам успех; 2) стартирам, впускам се, започвам; 5. калъп, форма; дървена глава (за перуки, шапки); дървен шивашки манекен (за пробване на дрехи); a \block of soap калъп сапун; to knock s.o.'s \block off откъсвам някому главата, разкатавам фамилията на някого; to do o.'s \block ядосвам се, разгневявам се; to cut \blocks with a razor напразно си хабя силите; 6. група еднородни предмети; серия, последователност, поредица (билети, акции на борсата, марки и пр.); 7. прен. дръвник, недодялан, простак, тъпанар, "пън"; 8. пречка, преграда, бариера; задръстване, запушване (на тръба, канал и пр.); спиране на улично или железопътно движение (поради струпване на коли, вагони и пр.); automatic \block автоматична блокировка; 9. мед. запушване; 10. скрипец; макара; 11. жп сектор, блок; 12. полит. блок; 13. подиум, от който се извършва продажба на търг; 14. сп. блокиране (на противника); 15. сп. ерта, на която играчът слага хилката си (в крикета); 16. печ. дървена щега; 17. блокче от дърво или метал, от което се изрязва нещо; building \blocks кубчета за игра; 18. възражение срещу законопроект; 19. псих. блок, психически механизъм, който не позволява на човек да мисли за неприятна тема; FONT face=TmsTr}}20. комп. група, блок; data \block информационен блок; input \block входен блок, входно устройство; output \block изходен блок, изходно устройство; storage \block блок в паметта, запомнящо устройство; common \block общ блок (в паметта); II. v 1. спирам, препречвам; задръствам; преграждам; to \block s.o.'s way спирам (препречвам пътя на) някого; a harbour \blocked by ice заледено пристанище; road \blocked минаването (по този път) забранено; to \block the line жп затварям линията; to \block the saddle запирам колело на машина; the wheel \blocks колелото запира; 2. фин. блокирам, задържам (суми); 3. повдигам възражение срещу, спирам приемането на (законопроект и пр.); 4. мед. прилагам местна упойка, обезболявам локално; 5. сп. спирам топката, без да я отблъсна назад (в крикета); 6. отпечатвам релефно букви на корицата на книга; 7. фасонирам шапка; слагам обувки на калъп; 8. сп. блокирам, задържам, спирам (противника);

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:
, , , , , , , , , (as of wood or stone), / , , (on a block), (on which objects are made) / , , , , , / (in a square or a continuous row), / , / , / (in fig. sense), , / , , ,


Look at other dictionaries:

 • Block — (bl[o^]k), n. [OE. blok; cf. F. bloc (fr. OHG.), D. & Dan. blok, Sw. & G. block, OHG. bloch. There is also an OHG. bloch, biloh; bi by + the same root as that of E. lock. Cf. {Block}, v. t., {Blockade}, and see {Lock}.] [1913 Webster] 1. A piece… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Block B — (BlockBuster) Cyworld Dream Music Festival 23.07.11 Основная информация …   Википедия

 • Block I — Block Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Block, bloc en anglais, peut faire référence à : block manuel et Block automatique lumineux, des systèmes de signalisation ferroviaire, Block… …   Wikipédia en Français

 • Block II — Block Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Block, bloc en anglais, peut faire référence à : block manuel et Block automatique lumineux, des systèmes de signalisation ferroviaire, Block… …   Wikipédia en Français

 • Block D — ist eine Raketenoberstufe, die in einigen Typen der früheren sowjetischen und jetzigen russischen Trägerraketen verwendet wird. Die verschiedenen Varianten der Block D Oberstufe wurden bereits über 250 mal bei Raketenstarts verwendet[1]. Block D… …   Deutsch Wikipedia

 • Block DM — Block D ist eine Raketenoberstufe, die in einigen Typen der früheren sowjetischen und jetzigen russischen Trägerraketen verwendet wird. Die verschiedenen Varianten der Block D Oberstufe wurden bereits über 250 mal bei Raketenstarts verwendet[1].… …   Deutsch Wikipedia

 • Block — may refer to: * A way of controlling train movement in railway signalling * Postage stamp block, an attached group of postage stampsObjects* A large concrete or stone brick * Block (sailing), a single or multiple pulley used on sailboats *… …   Wikipedia

 • Block D — (Блок Д in Russian) is the upper stage of USSR/Russia heavy expendable launch systems, used for the N1 rocket, Proton rocket and Zenit rocket. There were plans to use it for some other rockets as well (project Air Launch).The stage (and its… …   Wikipedia

 • Block! — Saltar a navegación, búsqueda Block! Género Serie animada Creador Álvaro Ceppi País Chile Duración por episodio 15 minutos aprox …   Wikipedia Español

 • block — ● block nom masculin (anglais block, action de stopper) Au volley ball, synonyme de contre. Au tennis de table, remise en demi volée. ● block (homonymes) nom masculin (anglais block, action de stopper) bloc nom masculin bloque …   Encyclopédie Universelle

 • block — block·ad·er; block·ad·ing; block·age; block; block·er; block·flö·te; block·head·ism; block·i·ly; block·ish; block·man; block·ship; de·block; su·per·block; un·block; block·bust·ing; block·ade; chock·a·block; block·head·ed·ly; block·head·ed·ness;… …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”